ΤΡΙΚΥΚΛΟ ROYAL BABY TRICYCLE FOLDABLE 1201 BLUE 2020