ΤΡΙΚΥΚΛΟ ROYAL BABY TRICYCLE FOLDABLE 1201 PINK 2020